2017 LELKITÜKÖR – letölthető és nyomtatható változat.

  • Istennel való viszony: imádság, beszédem róla, a Szentírás tanításához való viszonyom, véleményem a szakrális dolgokról? Élő-e a kapcsolatom Istennel?
  • Önmagammal való viszony: irigység, önzés, féltékenység, rosszindulat, emészti-e a szívem harag, gyűlölet, oda figyelek-e a testi, lelki és mentális egészségemre, terhelek-e problémáimmal, beteségemről való rágodásommal másokat? Vágyaimat, hajlamaimat, érett emberként tudom-e kezelni? Hajlamos vagyok-e másnak, szebbnek és jobbnak mutatni magamat önmagamnak vagy másoknak?
  • Embertársaimmal: szüleim, házastársam, gyermekeim, munkatársaim, barátaim felé milyen érzülettel vagyok, tudok-e önzetlenül: szeretni, segíteni, elfogadni, megbecsülni, hálásnak lenni? Anyósként, apósként vannak-e elrugaszkodott elvárásaim a menyeimmel, vejeimmel? Mérgezem-e önnálló családjuk életét szeretetlenséggel, rosszindulatú megjegyzésekkel, utalásokkal?
  • Hitemhez való viszonyom: a hitem ad-e szabadságot, békét, kiegyensúlyozott életet, mérték-e számomra az evangélium és megélem-e, életkoromnak megfelelő-e a hitbeli ismeretem, teszek-e valamit a fejlődéséért?
  • Teremtett világhoz való viszonyom: odafigyelek-e mennyi ételt, vízet, üzemanyagot, áramot használok fel, szoktam-e kidobni ételt – miért? Tervezem-e a világ adta javak felhasználását vagy csak …?
  • Függőségek: internet, facebook és hasonlók, játékok, pornó, szex, drog, ital, étel, pénz, okkultizmus, “kártyajóslás”, horoszkóp, játékszenvedély, kleptománia, munkaszenvedély, mértéktelen hétvégék, vásárlási szenvedély, sorozatfüggőség, média függőség, kütyümánia, nasimánia, mobilfüggőség, divattrendek kényszerű követése, stb… meghatározzák-e az életem?
  • Egyházi élet: partvonalról integetek? Közösséghez tartozom-e? Van-e feladatom, vállalásom? Ha megkérnek valamire, csak a kifogásokat sorolom-e? Kritikám, észrevételem realitása?
  • Média világa: mennyire hagyom magam befolyásolni a kültéri reklámok, hirdetések, kiárusítások, kupon hétvégék által növelt fogyasztási lázzal? Szócsöve vagyok-e egy politikai irányzatnak, megvizsgáltam-e katolikus értékrendemmel, terhelem-e a mellettem élőket véleményemmel, kijelentéseimmel, megnyilatkozásaimmal ha kérdeznek, ha nem?

A BŰNBÁNAT SZENTSÉGÉNEK LITURGIÁJA

A gyónó keresztet vet magára, és közben mondja:

Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében. Amen.

A pap mondja:

Isten, akinek világossága felragyogott szívünkben, adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet, és felismerd az ő irgalmas szeretetét!

A gyónó: Amen.

A gyónó kezdi gyónását: 

Gyónom a mindenható Istennek, és neked, atyám, hogy utolsó gyónásom óta, utoljára … gyóntam, azóta ezeket a bűnöket követtem el: …..

Ezután a gyónó megvallja bűneit. 

Bűnbevallását így zárja: Más bűnömre nem emlékszem!

A pap a gyónónak elégtételt ad. Ezek után a gyónó kifejezi bűnbánatát:

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.

A gyóntató elmondja a feloldozás szövegét, feloldozáskor a gyónó keresztet vet.

A gyóntató mondja: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Gyónó: Mert örökké szeret minket.

Befejezésül a pap békében elbocsátja: Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!