MONASZTIKUS SZIGET

ARDERE ET LUCERE – Szent Bernát

A Szent Imre templom a XI. kerület szívében helyezkedik el. Ez egy adomány és lehetőség. Könnyen elérhető több tömegközlekedési eszközzel. Nagy közösségi élettel: társadalmi, szociális és spirituális vonatkozásban. Ebben a lüktető közegben szeretnék több lehetőséget biztosítani a ma hívő Istent kereső emberének lelki pihenést nyújtó hellyé erősödni. Ennek a kiépítése már elkezdődött. Közösségünk életébe bevezetésre került több lelkiségi elem, ami ezt készíti elő.

Miért sziget?

A sziget első hallásra inkább elkülönít valahonnan, mint közösségbe von. De a sziget az a hely is ahová azért megyünk mert szükségünk van egy kis visszavonultságra. Ezt tudja biztosítani a Szent Imre templom és közössége Új Buda lakosságának.

Mit jelent a monasztikus szó?

A cisztercieket a rendek felosztásában a monasztikus rendek közé sorolják. A szerzetes egyedül Istennek szenteli életét. Ennek az elköteleződésnek az átadása végett szeretnék, ha ciszterci hely szelleméhez mérten a környezetünk tudna abból a nagy hagyománnyal rendelkező (de természetesen nem egyedi) lelkiségi elemekre/ből táplálkozni, növekedni. Szolidan de szeretnénk magunkat megmutatni ciszterci szerzetesekként környezetünknek. A mai világ aktív életét él. Sok helyen ott vagyunk, véleményt nyilvánítunk, szervezünk. A monasztikus hagyomány ereje ma pont abban tud segítségünkre lenni, hogy kevés szervezéssel ebből a lüktető világból/ban próbál/tud lencsendesíteni. Isten személyesen tud a csendben megszólítani.

Milyen elemektől lesz monasztikus sziget a Szent Imre templom?

Mi a lelki életben tudjuk segíteni testvéreinket a mindennapok során. Megtalálni azokat a hajszálereket, melyek szép fokozatosan épülhetnek bennünk és válhatnak a mindennapok során stabil elemmé a személyes életben.

  • Isten szemlélése: minden héten kedden 08:00-18:00 között szenségimádás  a templom Batthyány kápolnájában. Van lehetőség egyedüli elcsendesedésre, közösségek jelentkezésére, vagy alkalmanként vezetett, meditatív elcsendesedésre
  • Bűnbánat és gyónás: a szív kemény kérgének a feltörése után szükséges, hogy könnyítsünk lelkiismeretünkön életünk nehézségeinek, bűneinek a letételével. Több időpontban is lehet a templomban gyónni hétköznap, minden első pénteken egésznap nyitva a templom a gyóntatószékben várjuk testvéreinket. Az irodán a lelkipásztorokhoz személy életvezetésre időpont kérhető. Ádvent és nagyböjt végén, – általában az utolsó három napon – bűnbánati napokat tartunk, hogy bárki kötetlenül élhessen a bűnbánat szentségével.
  • Ciszterciek liturgikus közösség: az ünnepi szentmiséinket ennek a méltóságával szervezzük és tesszük mindenannyiunk számára életető forrásá. Ünnepélyesek, mélyek és közösség formálóak. A monasztikus közösségek másik nagy adománya a Egyház kincse a zsolozsma, amit közösségben szeretetünk imádkozni. Pénteken este az oblátusok zsolozsmáznak együtt, szombaton pedig az egyház hagyományának megfelelően szentmisével egybekötve várjuk testvéreinket reggeli imára. Ennek méltó végzésére is nagy gondot fordítunk. Kevéssé ismert nálunk a Lectio Divina módszere mely az Egyház és a monasztikus szerzetes rendek, így a cisztercieeknek is a legősíbb hagyománya. A Lectio Divina egy imádkozó, átelmélkedő módja a kinyilatkoztatásnak, mely a rendszeres gyakolat nyomán megnyíthatja lelkünk elzárt forrásait Isten előtt. Érdemes bekapcsolodni és gyakorolni. Az első pénteki ünnepélyes szentmise, engesztelés és litánia egy hónapra adhat erőt számunkra a mindennapi őrlődésben.
  • Ének és zene: a szakrális énekek is segíthetik a meditációt. Egy-egy zenei meditáció új gondolatok, új inspirációt adhat testvéreinknek a lelki életben. Sok zenei meditációra van lehetőség közösségünkben.

Szeretettel várunk minden érdeklődött a felkínált lehetőségekre.

lectio-divina