Felekezeti különbségek

 1. A jegyesek előre egyeztetett időpontban személyesen jelentkezzenek plébániánk papjánál a tervezett esküvő előtt legalább 4 hónappal előbb.
 2. A szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő.
 3. Mindkét jegyes római katolikus:
 4. Szerezzék be keresztlevelük másolatait a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek.
 5. Ha nem a plébánia területén laknak, akkor az egyik jegyes kérje ki a lakóhelye szerint illetékes plébánián az Elbocsátót.
 6. Ha valamelyikük a Plébániánk területén lakik, nincs szükség Elbocsátóra.
 7. Ha nem Plébániánkon történik a jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon a felkészítésről Igazolást.
 8. Az egyik jegyes görög katolikus:
 9. Szerezzék be keresztlevelük másolatait a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek.
 10. A görög katolikus püspökségtől kell Engedély-t kérni a házasságkötéséhez.
 11. Ha nem a plébániánkon történik a jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon a felkészítésről Igazolást.
 12. Az egyik jegyes keresztény, de nem katolikus: (vegyes-vallás esete)
 13. A nem katolikus  jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről.
 14. A jegyesoktatást végző atya Jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, erről tájékoztatja az esketés plébániáját.
 15. A katolikus jegyes szerezze be keresztlevele másolatát a keresztelési plébániáról, mely ne legyen 3 hónapnál régebbi keltezésű.
 16. Az egyik jegyes kereszteletlen: (valláskülönbség esete)
 17. A jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus és a meg nem keresztelt jegyessel. Az Érseki Hivataltól engedélyt  kér a házasságkötéshez.
 18. Az engedély beszerzésének időszükséglete kb. 1 hónap. Ezt figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál.
 19. A katolikus jegyes szerezze be keresztlevele másolatát a keresztelési plébániáról, mely ne legyen 3 hónapnál régebbi keltezésű.