2017. húsvét vasárnap, 11.00 / W. A. Mozart: C-dúr mise KV 317
A „koronázási” megnevezés nem a szerző névadása, hiszen a mű nem kötődik ilyen cselekményhez, sőt – jelen tudásunk szerint – életében nem is szólalt meg. A kéziraton lévő dátum – 1779 március 23. – két fontos körülményt jelez: szeretett édesanyja váratlan halálhírét, és párizsi és mannheimi élményeinek, tapasztalatainak párlatát már maga mögött tudhatja; ez utóbbi város kiemelkedő zenei szerepe, nagyhírű zenekara jelentékeny hatást gyakorolt a kortársak felfogására az erős hangsúlyok, a pontos és szenvedélyes vonósjáték igénye felé. A kottában lévő, igen részletes utasítások az akkortájt változó hangszeres játék hírnökei, a Koronázási mise lendületes harmóniái, virtuóz részletei miatt ezért válik különleges díszévé Amadeus életművének. Első miséje ez, amely a neves Breitkopf és Härtel cég gondozásában nyomtatásban megjelenik, 1800 kezdő éveiben. E partitúra szerint hangzik el vasárnap, a 11 órai szentmisén, korhű hangszerek kíséretével. (csányi tamás)