2017. április 9-én, virágvasárnap, délután 3 órakor

Bach: Márk-passió
BWV 247 / Dinyés Soma rekonstrukciója

Szili Gabriella, Balogh Eszter, Martin Koch, Tomás Selc (ének)
SoLa Énekegyüttes (Pozsony)
Solamente Naturali Kamarazenekar (Pozsony), korhű hangszereken
művészeti vezetô: Milos Valent

vezényel: Dinyés Soma

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A XI. kerület Önkormányzata, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Az újrahasznosítás elsősorban nem a muzsikához kötődő fogalom, pedig e művészeti ág évszázados gyakorlata a dallam avagy zenei forma másodlagos felhasználása. Legegyszerűbb példáját az énekelt vers adja, ahol a nótajelzés tetszőleges számú és tartalmú szövegre vonatkozhat – ugyanazon melódiára alkalmazva. Bach idejében általános gyakorlat ez, ő maga  – sűrű kötelezettségei okán is – egy-egy művének partitúráját többször is feldolgozta, világi kantátáit vallásos szöveg fölé helyezte és viszont. Egy-egy tételt átemelt következő szerzeményébe – vagyis újra hasznosította kompozícióit. Művészetének egyik tetőpontja a szenvedéstörténet megfogalmazása, a János- és a Máté-passió, de pontos tudásunk szerint 1731. március 23-án a Márk evangéliumra készült alkotása is megszólalt. A második világégésben ennek zenei anyaga megsemmisült, azonban Picander – a lipcsei esztendők állandó alkotótársa – szövegkönyve teljes épségében fennmaradt. Valamint tudjuk azt is, hogyha a választófejedelem feleségének halálára nem sokkal korábban írt kantáta (BWV 198) sorszerkezete azonos a Márk-passió sorszerkezetével, akkor – a Bach-Picander páros addigi gyakorlata szerint – a zene is azonos lesz.
E szerzői gyakorlat adta Dinyés Soma karmester, a hazai Bach játék egyik leghitelesebb képviselője számára a vezérfonalat ahhoz a rendkívüli vállalkozáshoz, amelynek során visszafejthető és újrakódolható a Márk-passió muzsikája. Az előadás most először felhangzó harmóniáihoz pedig méltó szövetségesként társul a neves pozsonyi historikus együttes, valamint a kiemelkedő német Bach-evangélista, Martin Koch művészete. Hívjuk és várjuk tehát a tisztelt Olvasót a nagyhét kapujában: legyen részese mindennek.
Csányi Tamás karnagy